Legea economiei sociale

De astăzi a intrat în vigoare legea economiei sociale. O lege bună, care vine în beneficiul comunităților locale și al celor mai puțin norocoși dintre noi. Spre deosebire de economia de piață, economia socială nu are ca unic scop profitul, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din categorii vulnerabile, cât și dezvoltarea comunităților locale. În cadrul economiei sociale, accentul cade pe individ și îndeplinirea obiectivelor sociale, nu pe creșterea profitului. Totodată, aceasta contribuie la dezvoltarea unei societăți incluzive și a responsabilității sociale.

Concret, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi vor putea fi înființate „întreprinderi sociale” şi „întreprinderi sociale de inserţie”, care vor beneficia de facilități fiscale, dar și de sprijinul autorităților locale. Vor fi create astfel noi locuri de muncă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, va fi încurajată mica industrie, iar românii vor putea consuma mai multe produse locale.

Reglementarea economiei sociale este un pas important pentru reducerea decalajelor economice existente în societate, dar și pentru o mai bună coeziune socială.

Leave a Comment

Scroll to Top