Interviul pe care l-am acordat „Gazetei Românești” din Israel

Irina Airinei

Vă mulţumim, Excelenţă, pentru bucuria de a fi, acum, în dialog cu cititorii Gazetei Româneşti din Tel Aviv. 

 

Ce înseamnă Israelul pentru România în momentul de faţă, având în vedere tradiţionalele interconexiuni culturale care nu au fost întrerupte niciodată? 

Relațiile culturale româno-israeliene sunt, cum spuneți, vechi şi neîntrerupte. Ele continuă şi astăzi, printr-o multitudine de proiecte şi inițiative, de la scriitorii de limbă română din Israel la scriitorii din România traduși în ebraică, de la aniversările marilor noștri oameni de cultură la ICR Tel Aviv la recitalurile unor mari muzicieni israelieni la Bucureşti.

Asta nu înseamnă că nu putem face mai mult, în special pentru a merge mai departe de cercul israelienilor vorbitori de limba română. Trebuie să facem mai bine cunoscută cultura israeliană clasică şi contemporană publicului românesc şi trebuie, de asemenea, să oferim Israelului mai multe din valorile culturii române.

Calitatea Israelului, de unică democrație în Orientul Mijlociu, are enorme implicații culturale, de aceea şi rolul central pe care îl are colaborarea româno-israeliană în promovarea culturii române peste hotare.

 

In Israel, inima comunității evreilor de origine română bate şi pentru ţara natală. Şi noi, românii,  prin politica noastră, prin diplomația noastră, suntem alături de Israel. Care sunt perspectivele relaţiilor culturale dintre România şi Israel ?

Cum spuneam, ne aflăm în fața unui prag istoric, marcat de prezența Israelului ca invitat de onoare la ediția de anul trecut a Bookfest: trebuie să diversificăm planurile acestei colaborări, pentru ca excepționala cultură israeliană să ajungă la publicul din România, iar cultura română de azi, la cel din Israel.

Trebuie să ne adresăm în special tinerelor generații, mai puțin legate de identitățile tradiționale. Dialogul culturilor trebuie să fie continuu, fără prejudecăți, cu accent pe diversitate, ca un factor favorizat al dezvoltării culturii. Mai buna cunoaștere ne ferește de abordări conflictuale, și oricum superficiale. Suntem națiuni creatoare, și asta ne apropie mai mult decât credem. Să ne onorăm înaintașii, și să generăm împreună cât mai multe evenimente culturale.

 

Cum se dezvoltă şi se vor dezvolta, concret, relaţiile culturale israeliano-române? Care ar fi proiectele anului 2017?  

Ministerul Culturii nu are, printre misiunile sale, decât în mod indirect, şi pe aceea a relațiilor culturale cu străinătatea, aceasta fiind — mai ales în țări ca Israelul — misiunea Institutului Cultural Român.

Totuşi, cel puțin în câteva domenii, Ministerul Culturii îşi va face simțită prezența în relațiile culturale româno-israeliene, şi în 2017. România va fi, de pildă, prezentă şi anul acesta la Târgul de carte de la Ierusalim, şi vă asigur că reprezentarea literaturii române va fi consistentă. Colectivele teatrale româneşti vor continua (în măsura în care există invitații) să îi delecteze pe spectatorii israelieni de teatru, iar teatrele şi ansamblurile artistice israeliene vor fi prezente la festivalurile şi pe scenele româneşti. Israelul are multe de oferit culturii, și fără creatorii lui cultura ar fi mai săracă. Iar cultura este făcută să unească, nu să dividă.

Mai adaug şi că, datorită faptului că am obținut o creștere a bugetului Ministerului Culturii de circa 50%, față de anul trecut, vom putea finanța mai generos şi vom putea susține şi alte proiecte care implică o tematică româno-israeliană sau participarea unor creatori din Țara Sfântă.

 

Ce vă doriţi cel mai mult, acum, la început de mandat ? 

Mi-aş dori, desigur, stabilitate politică, pentru a putea atinge obiectivele pe care mi le-am asumat. Suntem deciși să facem din cultură un element-cheie al actului de guvernare, alături de educație și sănătate. Vrem să acordăm o atenție specială patrimoniului cultural național, asta însemnând și patrimoniul comunității israelite din România. Este o comunitate care a făcut atât de multe pentru cultura României.

Este ceea ce doresc şi culturii israeliene şi omoloagei mele, doamna ministru Miri Regev: trăim într-o lume bulversată, din păcate, în care normalitatea devine un bun tot mai scump…

Cât despre noi, în numele redactorilor Gazetei Româneşti şi cititorilor ziarului, vă dorim sănătate, optimism, reuşite profesionale spre binele ţărilor noastre dar, mai ales, SĂ FIE PACE !

Leave a Comment

Scroll to Top