Întâlnirea cu E.S. Dl. Hamlet Gasparian, Ambasadorul Republicii Armenia

Astăzi, Ministerul Culturii a fost gazda întâlnirii pe care am avut-o cu E.S. Dl. Hamlet Gasparian, Ambasadorul Republicii Armenia. Dintre aspectele pe care le-am discutat, subliniez faptul că Ambasada Republicii Armenia în România dorește să organizeze o serie de evenimente jubiliare în decursul anului 2015, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la nașterea lui Hagop Siruni – o conferință academică, o expoziție, emisiune de carte poștală sau de medalii comemorative, editarea unui volum complet cu lucrările sale, numirea unei străzi în onoarea sa. De asemenea, ca urmare a semnării „Memorandumului de Înțelegere” dintre Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul de Istorie al Armeniei privind organizarea, în primul semestru al anului 2016, a Expoziției Patrimoniului Cultural Comun Româno-Armean, cele două părți au convenit organizarea expoziției care are menirea de a reuni documente privind istoria și cultura armenilor din România, din perioada cuprinsă între secolele al XV-lea –XX, păstrate în colecții publice și private din România, Armenia și alte țări.

Leave a Comment

Scroll to Top