Colocviul Internațional „Penser l’Europe”

Zilele acestea are loc cea de a XIV-a ediție a Colocviului Internațional „Penser l’Europe”, tema acestei ediții fiind „La science – est-elle une dimension de l’identité européenne?”. Colocviul este organizat în colaborare cu Institutul Franței (îndeosebi cu Academia de Științe Morale și Politice), Institutul Francez de Relații Internaționale, Academia Regală de Științe Economice și Financiare din Spania, Academia Regală a Doctorilor din Barcelona, Academia Regală de Limbă și Literatură Franceză din Belgia și, bineînțeles, Academia Română.

Redau, mai jos, mesajul pe care l-am transmis organizatorilor acestui eveniment.

 

Știința – o dimensiune importantă a identității (nu numai culturale) europene

Dnă Maya Simionescu,
Dle Thierry de Montbrial,
Dle Eugen Simion,

Am participat la câteva ediții ale Colocviului „Penser l’Europe”, pe care îl consider unul dintre cele mai importante forumuri intelectuale care dezbat prezentul și viitorul temelor europene. Din România este, cu siguranță, cel mai important. Din nefericire, servituțile funcției publice mă împiedică să fiu prezent și anul acesta.

 

Europa este, prin istoria ei, un continent al cunoașterii, în sens larg, și al științei, în cel particular. Și acum, în contextul globalizării, dispunem în continuare de o rețea excepțională de centre de cercetare fundamentală, de centre de formare a cercetătorilor, de laboratoare și biblioteci capabile să ne ajute să rămânem un pol al științei mondiale.

 

Acest lucru este extrem de important: știința, ca tip de cunoaștere, a contribuit și contribuie decisiv la definirea modernității, așa cum o cunoaștem. Știința ne-a permis să fim mai performanți, să transformăm societatea prin intermediul muncii cu unelte mai competitive, și tot știința ne-a permis să redefinim raporturile dintre om și religie, dintre biserică și stat, și să reconfigurăm mecanismele statului însuși.

 

Îmi permit să afirm că știința este și cultură. În această calitate, ea este o componentă esențială a identității europene. A celei culturale, dar nu numai. Știința face parte din sistemul de valori la care se referă Europa și a jalonat istoria continentului, în special în ultimele două sute de ani. Oamenii de știință găsesc mult mai repede un limbaj comun, în care inegalitățile dintre țările din care provin se estompează, în fața universalității cunoașterii.

 

Știința, în special știința de frontieră a epocii noastre – genetica, medicina transplantului – pune, însă, și probleme de ordin etic omului contemporan. Se impune, așadar, în opinia mea, ca tema științei să nu fie întru totul separată de tema mai largă a culturii. Numai cultura umanistă poate contribui la mai buna educare și situare etică a omului, fără de care tentația de a folosi știința în scopuri nocive va continua și se va generaliza.

 

Aș vrea să mă refer la un aspect căruia mi se pare că nu-i acordăm – cel puțin în România – cuvenita atenție. Este vorba despre educația întru știință, dacă mi se permite exprimarea. Este descurajant să vezi cât de puțină atenție se acordă predării științelor în școală: matematică, fizică, științele naturii, într-o societate care se dorește a cunoașterii. Înainte de a investi în cercetare – dezvoltare, trebuie să investim mai mult în formarea cercetătorilor. A crede că noile tehnologii informaționale vor suplini lipsa profesorilor și a laboratoarele de științe din școli este o tragică eroare, care ne costă deja.

 

Sunt convins că și această ediție a Penser l’Europe va genera dezbateri substanțiale, de larg interes atât pentru specialiști, cât și pentru decidenții din sfera politică. Într-un viitor pe care îl cred apropiat, o parte cât mai mare din ideile care vor fi rostite aici vor deveni parte integrantă a politicilor publice în materie de cercetare, în România și în Europa. E un motiv de satisfacție personală și o ocazie potrivită pentru a le adresa inițiatorilor lui, dl Thierry de Montbrial, președintele Institutului Francez de Relații Internaționale și dl Eugen Simion, președintele Fundației Naționale pentru Știință și Artă, precum și organizatorilor, felicitările mele.

 

Ionuț Vulpescu

Ministrul Culturii

Leave a Comment

Scroll to Top