Cetatea bizantina Vicina

Cetatea bizantină Vicina, de lângă localitățile Călărași și Ostrov, este al doilea sit ca mărime şi potenţial după Ulpia Traiana Sarmisegetuza şi totodată cea mai importantă cetate bizantină din arealul sud-estic european. 

Cetatea Vicina a fost distrusă şi refăcută de mai multe ori de-a lungul istoriei, fiind punct de interes comercial pentru Moldova şi Muntenia înainte de întemeierea statelor româneşti. Costurile pentru reconstituirea sau introducerea sa într-un circuit turistic sunt considerabile, deoarece este un sit de dimensiuni impresionante. Un patrimoniu cultural atât de important justifică includerea cetăţii antice într-un circuit turistic.

Insula Păcuiul lui Soare cu cetatea sa medievală trebuie privită din perspectiva valorilor arheologice ale Dobrogei de Sud: monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi şi cetatea antică Durostorum (Silistra), din apropiere. Timp de peste 6 decenii, zona a fost şi este cercetată în mod ştiinţific, temeinic, de istorici şi arheologi. Muzeele din Constanţa, Călăraşi şi Silistra deţin dovezi materiale valoroase ale vechii civilizaţii din această parte a Dobrogei.

Cetatea bizantină de la Păcuiul lui Soare este  propusă obiectiv turistic internaţional, dar în ciuda interesului teoretic manifestat de autorităţile din cele două judeţe limotrofe – Călăraşi şi Contanţa  – nu s-a reuşit punerea la punct a  unui sistem organizat de vizitare a insulei. Insula este astfel oarecum izolată, accesul la ruinele cetății Vicina fiind posibil doar pentru posesorii de bărci sau șalupe private.

Și în acest caz suntem în situația în care obiective care țin de patrimoniul cultural național sunt fie victimele unui soi de ping-pong între instituții, fie ale lipsei de interes sau, și mai grav, ale lipsei de resurse pentru restaurare, administrare și punere în valoare. Acordăm autonomie autorităților locale, în condițiile în care acestea nu au în primul rând specialiști în domeniul conservării și valorificării obiectelor de patrimoniu.

Accesarea fondurilor europene este un proces greoi, și durează foarte mult. Ar fi de dorit, după modelul Fondului destinat exercitării dreptului de preempțiune al statului în cazul obiectelor de patrimoniu, înființarea unui Fond similar, pentru punerea în valoare a unor astfel de obiective, Fond la care să contribuie atât administrația centrală, administrațiile locale, cât și operatorii economici interesați de dezvoltarea zonelor de interes. Putem găsi un sistem de stimulente fiscale pentru operatorii economici din turism. Colectivitățile locale vor juca rolul principal în acest proces de valorificare și conservare a obiectivelor de acest gen. De asemenea, în cooperare cu autoritățile locale, Ministerul Turismului trebuie să facă o listă cu asemenea obiective, care să fie promovate prin programele publice de acest gen.

Sper ca această declarație politică să ducă la declanșarea unei dezbateri publice privitoare la patrimoniul cultural, pentru a găsi soluții realiste problemelor expuse.

Declarație politică pe care am susținut-o în Parlamentul României miercuri, 27 martie 2019.

Leave a Comment

Scroll to Top