Casa memorială Victor Eftimiu şi Cezar Ivănescu

Bucureştenii şi turiştii aflaţi în trecere prin capitală pot vizita aproape 60 de muzee, case memoriale, galerii şi colecţii de artă diverse. În această listă sunt însă doar 6 case memoriale care reconstituie viaţa şi opera unor scriitori: Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi,  George Călinescu, George Bacovia şi Agatha Bacovia,  Ion Minulescu si Claudia Milian. Şi cam atât.

Nu veţi găsi  în această listă numele dramaturgului Victor Eftimiu şi nici pe cel al poetului Cezar Ivănescu. Ce au comun cei doi scriitori? În epoci diferite, cei doi scriitori au trăit în aceeaşi casă din Str. Silvestru nr. 50.

Şi o altă coincidenţă: amândoi se trag din familii cu origini aromâne. Victor Eftimiu s-a născut într-o familie de aromâni din Albania, iar mama poetului Cezar Ivănescu (Xantipa Naum) este de asemenea de etnie aromână, născută într-o localitate din Albania.

Doamna Aruşta Clara Lucia – sora scriitorului Cezar Ivănescu şi proprietara imobilului  din Str. Silvestru nr. 50 – a redactat o petiţie prin care solicită Ministrului Culturii și Primăriei Municipiului Bucureşti încadrarea acestei clădiri ca monument istoric și protejarea ei în regim de urgență.

De asemenea, doamna Aruşta Clara Lucia a trimis o scrisoare deschisă similară mai multor instituţii de cultură: Academia Română, Uniunea Teatrală din România, Uniunea Scriitorilor din România, Ambasada Republicii Albania din România.

În această scrisoare, se afirmă că imobilul de pe Str. Silvestru nr. 50, în care au locuit scriitorii Victor Eftimiu şi Cezar Ivănescu, se află în iminentul risc de a fi afectat de construcția unui bloc chiar în imediata apropiere.

Viitoarea casă memorială Victor Eftimiu – Cezar Ivănescu, dacă imobilul va fi clasificat monument istoric, ar reconstitui aspecte importante pentru cultura română și pentru istoria literaturii române, marcând cele două etape din istoria casei.

Indiscutabil, această casă are importanţă memorial-simbolică dată de cele două personalităţi care au locuit şi au creat aici în perioade diferite din secolul al XIX-lea până în secolul al XXI-lea. Victor Eftimiu (1889 – 1972) a fost o personalitate marcantă a culturii românești, acade­mician, dramaturg, om de teatru. Cezar Ivănescu (1941–2008)  a fost unul dintre poeţii importanţi ai României, considerat de Marin Preda  „o adevărată voce de mare poet”.

Consider că sunt judicioase argumentele care susţin că această casă este un monument istoric, important prin semnificaţia sa culturală şi nu în ultimul rând prin valoarea arhitecturală dată de vechimea clădirii, construită în anul 1894.

Mărturiile privind viaţa distinsului om de cultură Victor Eftimiu, şi pe de altă parte arhiva  poetului Cezar Ivănescu – manuscrise, scrisori, diplome, medalii, distincții,  corespondența sa cu Mircea Eliade, Constantin Noica și Marin Preda – merită cu prisosinţă să fie cunoscute de generaţiile tinere.

Sufletele celor doi mari scriitori se află în această casă!

Leave a Comment

Scroll to Top