60 de ani de Bibliotecã Națională

Biblioteca Națională a României a fost înființată pe 25 iunie 1955. Denumirea de atunci era Biblioteca Centrală de Stat, aceasta fiind principala bibliotecă publică a ţării, o instituţie creată pe baze biblioteconomice moderne, având atribuţiile specifice unei biblioteci naţionale, conform standardelor UNESCO.

Instituţie patrimonială esenţială, Biblioteca Naţională a României conservă, gestionează şi valorifică o parte importantă a tezaurului cultural naţional scris şi participă la construirea unei societăţi moderne, dinamice şi bine informate, prin integrarea la nivel naţional a resurselor documentare şi informaţionale, deschizând o cale către cunoaştere, în general, şi către cunoaşterea culturii şi spiritualităţii româneşti, în special.

Mulți ani înainte!

Leave a Comment

Scroll to Top