Biblioteca, pilon al educației în era digitală

În lumina datelor recente de la simularea Evaluării Naționale 2024, ne confruntăm cu o realitate îngrijorătoare. Rezultatele sunt, fără îndoială, un semnal de alarmă asupra stării educației elevilor români. O privire asupra procentelor de promovabilitate arată că majoritatea elevilor noștri obțin note sub pragul mediei de 5, cu un procent covârșitor de 57.63% dintre aceștia situându-se între notele 1 și 4.99 la matematică și 26.02% la limba și literatura română. Este un apel la acțiune pentru noi toți.

În acest context, proiectul de lege pe care l-am inițiat pentru modernizarea cadrului legal pentru funcționarea bibliotecilor poate juca un rol vital în abordarea acestei probleme. Trebuie să recunoaștem că bibliotecile pot servi drept centre de excelență în educația digitală și promovarea accesului liber și egal la cultură și informație. Într-un peisaj dominat de evoluția accelerată a tehnologiei și de tranziția spre o societate profund digitalizată, reconfigurarea bibliotecilor ca veritabile sanctuare ale cunoașterii este imperativă.

Bibliotecile trebuie să devină poli de inovație și învățare continuă, unde tinerii și adulții sunt îndrumați să navigheze marea vastă a informațiilor digitale. Este esențial să le transformăm în incubatoare ale cunoașterii digitale și ale competențelor secolului XXI, garantând respectarea drepturilor constituționale ale cetățenilor la educație și acces la cultură.

Prin actualizarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, intenționăm să consolidăm biblioteca publică ca un serviciu esențial în comunitate, asigurând resursele necesare pentru a răspunde provocărilor erei digitale. Definirea clară a rolurilor și responsabilităților bibliotecilor, condițiile precise pentru finanțare și achiziții de resurse digitale, precum și implementarea de sancțiuni pentru nerespectarea standardelor de calitate și accesibilitate sunt pași esențiali în acest proces.

În era digitală, rolul bibliotecarului ca facilitator al accesului la informație și promotor al literației digitale este mai important ca niciodată. Prin urmare, este necesar să le oferim un cadru de formare continuă, care să reflecte importanța și complexitatea rolului lor în societate.

Vă invit să susțineți această inițiativă legislativă, pentru a construi o Românie în care educația și cultura sunt accesibile pentru toți, fără excepție. Este un demers esențial pentru asigurarea egalității de șanse în societatea românească și un pas vital către consolidarea democrației. Vom redeschide porțile cunoașterii și vom lumina drumul către un viitor în care fiecare copil are la dispoziție resursele necesare pentru a excela în domeniul său.

Față de aceste rezultate nu putem rămâne impasibili. Este timpul să acționăm decisiv și să investim în viitorul națiunii noastre prin educație și acces la cunoaștere.

Declarație politică susținută în Camera Deputaților pe 27.02.2024

Scroll to Top